ІСТОРІЯ ДОШКІЛЛЯ  ЛИСИЧАНСЬКА
 

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

ВІДОМЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(середина ХХ століття)

 

 

     У процесі переходу економіки Луганської області на ринкові відносини основна увага обласної адміністрації приділяється відновленню й розвитку підприємств важкої промисловості. Це пов'язано з тим, що дана галузь тра­диційно приносить найбільший прибуток як в обласний, так і в державний бюджети. Процес розвитку підприємств важкої промисловості в Луганській області на сучасному етапі характеризується впровадженням нових техноло­гій і розширенням виробничих потужностей. Такі обставини сприяють за­лученню на виробництво великої кількості робочої сили. У даній ситуації виникає проблема використання праці жінок-матерів, тому що бі­льшість із них, відповідно до законодавства, мають можливість перебувати в декретній відпустці до досягнення дитиною 7-річного віку.

«Все взрослые сначала были детьми,

только мало кто об этом помнит…»

А. де Сент-Экзюпери

 

История развития дошкольного образования в южной части города.

     Лисичанск. Начало 60…  Колыбель Донбасса,  один из наиболее успешных городов по экономическому росту. Продолжают строиться  предприятия, открываются цеха новых производств. В том числе и в южной части города или как в простонародье – район завода РТИ. Люди съезжаются со всего Советского Союза, чтобы здесь работать, создавать семьи, растить детей.                                                                                                      

   Читать далее…

КЗ  «Лисичанський дошкільний  навчальний заклад

 (ясла-садок) №12 «Катруся»

Історична довідка
 

     Згідно наказу №1 від 26 лютого 1947 року дитячі ясла заводу «Пролетарій» введені в експлуатацію з 26 лютого 1947 року.

Читати далі ...