Програма «Дошкільнятам про сталий розвиток»
 

     Мета курсу сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

     Завданнями курсу є створення умов для:

1) формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя;

2)  усвідомлення  старшими  дошкільниками  необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;

     3)  розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямі.