ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 
  «Майстерня правильного мовлення»
 

  Методика формування іміджу викладача вищої школи

 

Колекціонування як засіб пізнавального розвитку дошкільників

 

Ми здорові та дужі, бо із загартовуванням дружим.

Загартовування — це система заходів, які підвищують опорність організму до різноманітних впливів зовнішнього середовища. Ці за­ходи сприяють виробленню в організмі здатності швидко і без шко­ди для здоров'я пристосовуватись до різких коливань температури і вологості повітря, до інтенсивного сонячного опромінення тощо.

Мистецтво загартовування полягає в поступовому звиканні до холоду, спеки, опромінення сонячними променями з тим, щоб гартувальні процедури, які застосовуються, систематично справ­ляли на дитину тільки корисний вплив.

Загартовані діти відрізняються, як правило, життєрадісністю та активністю, рідше хворіють (а якщо їх все ж спіткає хвороба, малюки значно легше переносять її), мають гарний апетит, сплять спокійним та глибоким сном.

Загартовуючи дитину, батькам необхідно пам'ятати два най­більш важливі принципи: поступовість і послідовність.

У нашому дитячому садку «Катруся» використовують такі види та методи загартування:

            Читати далі...


Психолого-педагогічні та корекційно - розвиткові послуги – комплексні системи заходів з організації освітнього процесу

Матеріали опубліковано у збірнику тез за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти», ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017 
 КЗ «Лисичанський дошкільний  навчальний заклад ( ясла-садок) №7 «Іскорка»»
 

Творча група спеціалістів:

Вчитель-дефектолог Гончарова В.О.

Практичний психолог Кочерова П.В.

Вчитель-логопед Бєльченко О.О.

У даний час система освіти та освітньо - виховного процесу постійно удосконалюється, випробовуються нові матеріали, створюються нові підручники та методики, пропонуються особливі вимоги до середовища розвитку дітей дошкільного віку – воно повинно бути змістовно насиченим, варіативним, доступним. Педагогам потрібно творчо осмислити зміст навчального матеріалу, з тим, щоб відшукати такі його варіанти і комбінації, які сприяли б виникненню у дітей стійкої мотивації до пізнання і творчості. Тому, спеціалісти,які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами повинні бути не тільки обізнаними, компетентними, досвідченими, але й дуже творчими та креативними. 
                                                                                                                                   Читати далі...


  HEART- МИСТЕЦТВО – КРОК ДО СЕРЦЯ 

(творчий підхід до надання психосоціальної підтримки дітям, які постраждали в результаті серйозного або хронічного стресу в зоні розмежування АТО)

Наталія Боднар, завідувач ДНЗ №4 «Росинка» м.Лисичанськ

Ганна Варган,  вихователь-методист ДНЗ №4 «Росинка» м.Лисичанськ

 

     Анотація. У статті розкрито досвід роботи дошкільного навчального закладу №4 «Росинка» міста Лисичанська щодо  формування у дітей почуттів та емоцій після   перебування в стресових ситуаціях за допомогою  програми HEART, яка  спирається на  різні види мистецтва: скульптурне ліплення, малювання, розфарбовування, моделювання, розповідання історій,   поезію, літературну творчість, спів, танці, гру на музичних інструментах, гру-драматизацію    тощо.

    Читати далі ...

Вакцинація - так чи ні!

                                     

                                   Єрошенко Інна Романівна,

                                   старша медична сестра

                                   КЗ «Лисичанський дошкільний

                                   навчальний заклад (ясла-садок)  

                                   № 8 «Світлячок»

                                               

                      Багато хто з батьків має сумніви щодо вакцинації дітей. На цю тему з’явилося   багато сперечань  в засобах масової інформації. Суспільство розділилося на два табори: одні за,  інші проти щеплень. Поміркуємо та спробуємо розібратися у цьому питанні.

   Читати далі ...

Всім дітям – рівний доступ

до дошкільної освіти

 

                                        Шовкопляс Н.О.,    

                                        вихователь-методист,

                                        кваліфікаційна категорія

                                        «спеціаліст вищої категорії»

                                       КЗ «Лисичанський дошкільний

                                       навчальний заклад (ясла-садок)

                                       № 7«Іскорка»  

 

     Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу з обов’язковим психолого – педагогічним супроводом. Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у освітніх закладах за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних групах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення.

   Читати далі ...

Вчимо читати дошкільнят

 

                                     Чернуха С. Л.,

                                     вихователь-методист,

                                     кваліфікаційна категорія

                                     «спеціаліст першої категорії»

                                    КЗ «Лисичанський дошкільний

                                    навчальний заклад (ясла-садок)

                                    № 2 «Бірюза»

 

     Мабуть, кожен з вихователів ставив перед собою запитання: чи треба вчити дошкільнят читати? Коли починати? Як це зробити? І відповідь – неоднозначна, бо, з одного боку, раннє навчання читання – це можливість швидкого інтелектуального розвитку дитини, розвитку пізнавальних інтересів, з іншого – перевантаження, а інколи, за невмілого керування цим процесом, – психологічна травма для дитини й відсутність бажання вчитися читати в майбутньому.

   Читати далі ...

                              Косянчук Д. П.
                              практический психолог

                              ДУЗ № 4 «Росинка»
 

     Эмоциональная компетентность сегодня является не только составляющей успешности и лидерства в профессиональной сфере, но и фактором успешности самой личности.

     Давайте выясним, что же такое эмоциональная компетентность и для чего она нам нужна.

     Эмоциональная компетентность - это способность личности распознавать свои эмоции и эмоции других людей, умение контролировать и управлять своими эмоциями.

     Эмоциональная компетентность связана с эмоциональным интеллектом и основана на нем.

    Читати далі ...

Шахи як елемент

інтелектуальної культури особистості

 

                                Григоренко М.О.,

                                вихователь

                               КЗ «Лисичанський дошкільний

                               навчальний заклад (ясла-садок)

                               № 8 «Світлячок»

 

«Без шахів не можна уявити повноцінного виховання 

розумових здібностей і пам’яті…»

В. Сухомлинський 

      Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у дітей стійкого пізнавального інтересу педагог має докласти багато зусиль.
   Перед вихователем стоїть завдання зробити заняття цікавими, насиченими різною інформацією, які б спонукали дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто матеріал заняття повинен містити елементи надзвичайної, дивовижної та не сподіваної для самих дітей інформації, такої, що має викликати у дітей інтерес до освітнього процесу , запам’ятати інформацію та створити позитивну атмосферу. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння. Розумовий розвиток у дошкільному віці є основою для подальшого становлення інтелектуального потенціалу особистості. Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам’ять,розвивають увагу,уяву та допомагають удосконалювати такі риси характеру як організованість, цілеспрямованість. Захопившись шахами, дошкільники стають більш терплячими, витриманими, та самокритичними.

Читати далі ...