ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

   

Комплектуємо методичний кабінет

 

     Одним із завдань вихователя-методиста є активізація творчого потенціалу педагогів та забезпечення зростання їхньої професійної майстерності. Тож він завжди перебуває у пошуку цікавих та результативних форм методичної роботи, які не лише забезпечать засвоєння певних фахових знань, а й сприятимуть особистісному зростанню та саморозвитку кожного педагога. Ефективним шляхом активізації та розвитку творчого потенціалу вихователів є застосування у методичній роботі інтелект-мап.

Читати далі ...

Програма

«Дошкільнятам про сталий розвиток»
 

     Мета курсу – сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Читати далі ...


Методичний конструктор Н. Гавриш
 

     Методичний конструктор призначений для всіх вікових груп і складається із навчально-методичного посібника і тематичних карток, об'єднаних в тематичні блоки.За допомогою конструктора  легко спланувати й реалізувати інтегрований зміст дошкільнї освіти в розвивальному середовищі дошкільного закладу.

Читати далі ...


Діагностична методика Т.О. Піроженко

«Мовленнєве зростання дошкільника»
 

     Суть технології. Представлення  параметрів мовленнєвого становлення дошкільника з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення. Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна взаємодія – основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу людину поза особистісних контактів з нею.

Читати далі ... 
Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення»
Автор -  Гавриш Н.В.
 
        Суть технології.  Розвиток   образного  мовлення  дітей в процесі сприймання художнього слова та самостійного складання зв`язних висловлювань. Мовлення дошкільнят стає образним, щирим та живим, якщо у них виховується інтерес до мовного багатства, розвивається вміння вживати в своєму мовленні різноманітні виразні засоби.

Технологія фізичного виховання дітей

М. Єфименка

(«Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»)


     Суть технології. Проведення фізкультурних занять здійснюється у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет ("пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства.

     Унікальна українська естетико-оздоровча система, яка  була розроблена доктором педагогічних наук Н.Н. Єфименком під назвою «горизонтальний пластичний балет» (або «пластик-шоу») спрямована на фізичний розвиток і оздоровлення дітей.

Методика навчання дітей розповіданню за  схемами
Автор –  Білан О, Крутій К.

     Основною умовою розвитку мислення і мовлення є цілеспрямоване навчання. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, вироблення вміння користуватися основними логічними прийомами й операціями становить одне з важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників.

     Суть технології. Основна ідея пропонованої технології – формування діамонологічної компетенції дошкільників шляхом активного застосування методу моделювання. Діамонологічну компетенцію науковці визначають як розуміння зв’язного тексту, вміння відповідати на запитання і звертатися з запитаннями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні види розповідей.

Методика розвитку творчих здібностей

на заняттях з малювання
Автор – Шульга Л.,
вихователь-методист 
ДНЗ № 242 м. Запоріжжя

 

     Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

Спадщина В.Сухомлинського
     

     Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність.

     Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця.

Читати далі ...


Педагогіка  Ш. Амонашвілі
 

         Суть технології. Система виховання та навчання за Амонашвілі Ш.– це "педагогіка цілісного життя дітей та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки.

Читати далі ...


Методика використання схем-моделей
для навчання дітей описовим розповідям.

Автор – Ткаченко Т.
 

     Суть технології. За цією методикою для роботи використовується аркуш картону 45х30 см, поділений на шість квадратів (за кількістю характерних ознак предмета або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дітей навчають знаходити головні, суттєві ознаки предмета, відрізняти їх від другорядних. Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. Використання схем при складанні описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі – чим подібні, або чим відрізняються предмети, а диференціювати. порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором тощо.

Читати далі ...


Методика навчання дітей раннього віку
Глена Домана

 

     Суть технології: Глен Доман — американський лікар-нейрохірург, який займався розробкою системи реабілітації дітей з важкими порушеннями в роботі мозку. У цій програмі особлива увага приділена карткам з комбінаціями яскравих точок, зображеннями різних предметів, зі словами. Коли безнадійно хворі і відсталі діти почали не тільки наздоганяти, а й випереджати однолітків в інтелектуальному розвитку, з'явилася ідея використовувати цей метод у навчанні нормальних дітей.

Читати далі ...