ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
САЙТОМ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
м. ЛИСИЧАНСЬКА 
«ДОШКІЛЛЯ ЛИСИЧАНСЬКА»

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення визначає цілі, завдання, учасників, вимоги до інформаційного ресурсу сайту, структуру інформаційних  матеріалів,  а також регламентує його функціонування та інформаційне наповнення, порядок організації робіт щодо створення та функціонування сайту.
  2. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством.
  3. Загальна координація робіт щодо розроблення сайту покладається на творчу групу ДНЗ №4 «Росинка».
  4. Користувачем сайту може бути будь-яка особа, що має технічні можливості виходу в мережу інтернет.

ІІ    ЦІЛІ  І ЗАВДАННЯ

  1. Сайт «Дошкілля Лисичанська» створюють з метою розповсюдження об’єктивної та актуальної інформаціі для освітян з дошкільної галузі  в умовах  інноваційного  простору, налагодження зв’язків з іншими закладами, установами, організаціями, а також для отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу, безкоштовно та цілодобово.
  2. Цілями створення сайту є:
   • забезпечення відкритості діяльності дошкільних навчальних закладів міста;
   • формування єдиного освітнього середовища для забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів різного рівню;
   • впровадження нормативно-правового та науково-методичного забезпечення в освітній процес закладів дошкільної освіти міста;
   • створення веб-системи усіх закладів дошкільної освіти міста для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації.
  3. Завдання сайту:
 • створення цілісного позитивного іміджу дошкілля Лисичанська;
 • забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції закладів дошкільної освіти в єдину мережу;
 • сприяння обміну перспективним педагогічним досвідом;
 
 • систематичне інформування освітян про новини в дошкільній мережі;
 • презентація досягнень вихованців і колективів міста;
 • стимулювання творчої активності педагогів;
 • створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу закладів дошкільної освіти міста.

 

ІІІ УЧАСНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ САЙТУ

  1. Адміністратором сайту «Дошкілля Лисичанська» є методист, який здійснює навчально-методичне забезпечення організації освітнього процесу  з  інформатики КУ «Лисичанський методичний центр», відповідальний за інформаційно-методичний супровід методист  з дошкільної освіти КУ «Лисичанський методичний центр» .
  2. Учасниками роботи сайту є  педагоги  мережі  закладів  дошкільної освіти міста.

IV ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС САЙТУ

  1. Інформаційне наповнення сайту формують відповідно до вимог діяльності закладів дошкільної освіти міста.
  2. Інформація, представлена на сайті є відкритою і загальнодоступною.
  3. Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать                 КУ «Лисичанський методичний центр».
  4. Інформація, розміщена на сайті, не має:
   • порушувати авторські права;
   • містити ненормовану лексику, граматичні помилки, жаргонізми і сленг;
   • принижувати честь, гідність та ділову репутацію фізичних та юридичних осіб;
   • містити державну, комерційну або іншу таємницю;
   • містити пропаганду релігійних і політичних ідей;
   • порушувати норми чинного законодавства та норми моралі;
   • суперечити професійній етиці працівників.
  5. Офіційну інформацію, призначену для розміщення на сайті надають  відповідальному за інформаційно-методичний супровід, методисту з   дошкільної   освіти      КУ   «Лисичанський   методичний     центр»                                 в електронному вигляді.
  6. Текстову інформацію слід надавати, попередньо оформивши її у програмі Microsoft Word будь-якої версії, текст форматувати відповідно до
 

структури документа. До інформації можна додавати графічні файли (jpg, gif), відеоролики (avi). Остаточний вигляд та зміст інформації, яку розміщують на сайті, визначає адміністратор сайту і відповідальний за інформаційно-методичний супровід. Офіційна інформація на сайт подається державною мовою.

  1. Обов’язки адміністратора та відповідального за інформаційно- методичний супровід сайту:
   • забезпечувати надійне функціонування сайту, оновлення інформації;
   • опрацьовувати матеріали, отримані від відповідальних осіб для наповнення розділів сайту та затвердження їх для розміщення на сайті;
   • реєструвати сайт в інформаційно-пошукових системах в установленому порядку;
   • забезпечувати функціонування розділу (сторінки) зворотнього зв`язку;
   • створювати на сайті посилання на інші інтернет-ресурси; забезпечувати оброблення електронної пошти.

V СТРУКТУРА САЙТУ

Сайт містить наступні розділи (сторінки): Головна

Про сайт

   • Положення про сайт
   • Історія Дошкілля Лисичанська
   • Зворотній зв`язок Офіційно
   • Нормативно-правова база
   • Довідково-інформаційні документи
   • Глосарій Новини

Інформаційно-методичний супровід

   • Освітні технології
   • Менеджмент
   • Європейський погляд на розвиток дитини Професійний розвиток
   • Перспективний досвід
   • Атестація
   • Публікації
 
   • Конкурси
   • Вакансії Працюємо з дітьми
   • Наше ТВ
   • Музичний репертуар
   • Художня література за програмами
   • Мультимедіа

Відповідальні за надання й оновлення інформації – КУ «Лисичанський методичний центр», вихователі-методисти  закладів  дошкільної  освіти міста.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ

  1. Для забезпечення розроблення та функціонування сайту слід створити відповідну творчу групу.
  2. До складу творчої групи залучити: методистів КУ «Лисичанський методичний центр», керівників, вихователів-методистів, вихователів, працівників закладів дошкільної освіти.
  3. Творча група забезпечує виконання видів робіт, безпосередньо пов’язаних із розробленням і функціонуванням сайту, зокрема таких: розроблення та удосконалення дизайну та структури, розміщення нової, архівування та видалення застарілої інформації, оприлюднення, створення нових веб-сторінок, програмно-технічна підтримка.
  4. Творча група консультує працівників закладів дошкільної освіти, відповідальних та зацікавлених у розміщенні інформації на сайті, осіб щодо реалізації технічних рішень і поточних завдань, пов’язаних з інформаційним наповненням відповідних розділів (рубрик) сайту.