ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 
  Публікації педагогів ЗДО №1 "Шпачок" м.Лисичанськ
     Публікації педагогів ДНЗ № 4 "Росинка"
 

  Методика формування іміджу викладача вищої школи

 

Колекціонування як засіб пізнавального розвитку дошкільників


ЗДО№1 "Шпачок"
вихователь Запорожченко А.С.

«ENGLISH is FUN. Англійська - це весело!»
Програма та методичні рекомендації з навчання англійської мови
 для дітей дошкільного віку
Читати даліЗДО №3 "Дюймовочка"
Вихователь
Новосьолова О.

Майстер-клас з художньої праці
«Зайчик з м’яких помпонів»

Читати далі...


ЗДО№5 "Усмішка"

вихователь
Капустіна І
"Використання творів Сухомлинського в морально - особистісному
розвитку дітей 
старшого дошкільного віку"
Читати далі...
 

ЗДО№5 "Усмішка"
практичний психолог Антохіна Н.В.
"Робота психолога з дитиною, що має особливі освітні потреби,
                                          на базі дошкільного навчального закладу"                                                                                                                                                                             
Читати далі...

ЗДО№5 "Усмішка"
практичний психолог Антохіна Н.В.;
вчитель- дефектолог Ковальова Л.В
 "Використання методу сенсорної інтеграції в роботі з дітьми ,
що мають порушення зору в умовах ДНЗ"
                                                                         
ЗДО №9 "Червона Шапочка"
вихователь
Прокопенко Людмила
"Малюки про зубки дбають - усмішки яскраво сяють"
Заняття з валеології для дітей старшої групи
                                                     Читати далі...

ДНЗ №13 "Ромашка"
вихователь - методист
Мамошина С.С.
Створення розвивального простору для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної групи дошкільного закладу

 

ДНЗ № 7 «Іскорка»
Кочерова П. В.

 

Використання монтессорі-матеріалів для сенсорного розвитку дітей із особливими потребами.

         Читати далі...


Психологічний супровід дошкільників з вадами зору

 

Матеріали опубліковано у збірнику матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору»  – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л». , 2015
Автор статті: Антохіна Н.В., практичний психолог комунального закладу «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Усмішка»

 

         Читати далі...

 


Чарівні перетворення синельного дроту – всебічний розвиток дошкільника.
 
м. Лисичанськ
ДНЗ №8 «Світлячок»
вихователь 
Новікова І.В.,
Заняття творчістю мають важливе значення для розвитку дитини. Вони не тільки формують уявлення дітей про навколишній світ, розвивають творчі здібності, естетичне сприйняття, закріплюють знання дітей про сенсорні еталони, розвивають увагу, мислення, але і розвивають моторику кистей рук. Актуальність проблеми розвитку руки полягає в тому, що сучасні діти втратили здатність виконувати різноманітні дрібні рухи руками. 

Інформаційно-ігрові методи навчання як засіб формування мовленнєвої компетенції  та креативних можливостей старших дошкільників.
 
м.Лисичанськ
ДНЗ №8 «Світлячок»
вихователь 
Лукьянова О.А.
 
Розвиток креативності – пріоритетна вимога освітніх програм. Як його реалізувати у мовленнєвій діяльності? Як запалити у дитини вогник творчого розповідання? 

Розвиток  інформаційної субкультури  дошкільника засобами інформаційного середовища 

 
м.Лисичанськ
ДНЗ №8 «Світлячок»
вихователь
Коваленко Т.В
.

Споживайте інформацію свідомо
   Наш світ нестримно змінюється. Новим поколінням належить жити в абсолютно інших умовах, де виникнуть нові цінності, будуть життєво важливі нові, не відкриті ще сьогодні знання. І тому, справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час.

Ми здорові та дужі, бо із загартовуванням дружим.

Загартовування — це система заходів, які підвищують опорність організму до різноманітних впливів зовнішнього середовища. Ці за­ходи сприяють виробленню в організмі здатності швидко і без шко­ди для здоров'я пристосовуватись до різких коливань температури і вологості повітря, до інтенсивного сонячного опромінення тощо.

 

            Читати далі...


Психолого-педагогічні та корекційно - розвиткові послуги – комплексні системи заходів з організації освітнього процесу

Матеріали опубліковано у збірнику тез за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти», ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017 
 КЗ «Лисичанський дошкільний  навчальний заклад ( ясла-садок) №7 «Іскорка»»
 

Творча група спеціалістів:

Вчитель-дефектолог Гончарова В.О.

Практичний психолог Кочерова П.В.

Вчитель-логопед Бєльченко О.О.

У даний час система освіти та освітньо - виховного процесу постійно удосконалюється, випробовуються нові матеріали, створюються нові підручники та методики, пропонуються особливі вимоги до середовища розвитку дітей дошкільного віку – воно повинно бути змістовно насиченим, варіативним, доступним. Педагогам потрібно творчо осмислити зміст навчального матеріалу, з тим, щоб відшукати такі його варіанти і комбінації, які сприяли б виникненню у дітей стійкої мотивації до пізнання і творчості. Тому, спеціалісти,які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами повинні бути не тільки обізнаними, компетентними, досвідченими, але й дуже творчими та креативними. 

                                                                                                                                   Читати далі...

 

Вакцинація - так чи ні!

                                     

                                   Єрошенко Інна Романівна,

                                старша медична сестра

                               КЗ «Лисичанський дошкільний

                               навчальний заклад (ясла-садок)                                         № 8 «Світлячок»

                                               

                      Багато хто з батьків має сумніви щодо вакцинації дітей. На цю тему з’явилося   багато сперечань  в засобах масової інформації. Суспільство розділилося на два табори: одні за,  інші проти щеплень. Поміркуємо та спробуємо розібратися у цьому питанні.

   Читати далі ...

Всім дітям – рівний доступ до дошкільної освіти

 

                                        Шовкопляс Н.О.,    

                                  вихователь-методист,

                                  кваліфікаційна категорія

                                  «спеціаліст вищої категорії»

                                   КЗ «Лисичанський дошкільний

                                   навчальний заклад (ясла-садок)

                                    № 7«Іскорка»  

 

     Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу з обов’язковим психолого – педагогічним супроводом. Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у освітніх закладах за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних групах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення.

   Читати далі ...

Вчимо читати дошкільнят

 

                                Чернуха С. Л.,

                               вихователь-методист,

                              кваліфікаційна категорія

                              «спеціаліст першої категорії»

                              КЗ «Лисичанський дошкільний

                              навчальний заклад (ясла-садок)

                              № 2 «Бірюза»

 

     Мабуть, кожен з вихователів ставив перед собою запитання: чи треба вчити дошкільнят читати? Коли починати? Як це зробити? І відповідь – неоднозначна, бо, з одного боку, раннє навчання читання – це можливість швидкого інтелектуального розвитку дитини, розвитку пізнавальних інтересів, з іншого – перевантаження, а інколи, за невмілого керування цим процесом, – психологічна травма для дитини й відсутність бажання вчитися читати в майбутньому.

   Читати далі ...

Шахи як елемент  інтелектуальної культури особистості

 

                                Григоренко М.О.,

                                вихователь

                               КЗ «Лисичанський дошкільний

                               навчальний заклад (ясла-садок)

                               № 8 «Світлячок»

 

«Без шахів не можна уявити повноцінного виховання 

розумових здібностей і пам’яті…»

В. Сухомлинський 

      Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у дітей стійкого пізнавального інтересу педагог має докласти багато зусиль.
   Перед вихователем стоїть завдання зробити заняття цікавими, насиченими різною інформацією, які б спонукали дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто матеріал заняття повинен містити елементи надзвичайної, дивовижної та не сподіваної для самих дітей інформації, такої, що має викликати у дітей інтерес до освітнього процесу , запам’ятати інформацію та створити позитивну атмосферу. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння. Розумовий розвиток у дошкільному віці є основою для подальшого становлення інтелектуального потенціалу особистості. Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам’ять,розвивають увагу,уяву та допомагають удосконалювати такі риси характеру як організованість, цілеспрямованість. Захопившись шахами, дошкільники стають більш терплячими, витриманими, та самокритичними.

Читати далі ...